East Grand Packards Car Club

 Description: Description: Description: C:\Users\Lucinda\Desktop\eastgrandpackards\public_html\weinheimer28.jpeg

1928 533 6 cyl. Opera Coupe


Description: Description: Description: C:\Users\Lucinda\Desktop\eastgrandpackards\public_html\weinheimer281.jpeg

(Only one in Packard Roster out of 168 6 cyl 1928's)

Description: Description: Description: C:\Users\Lucinda\Desktop\eastgrandpackards\public_html\weinheimer29.jpeg

1929 8 cyl. 626 Series (Driver side)

Description: Description: Description: C:\Users\Lucinda\Desktop\eastgrandpackards\public_html\weinheimer291.jpeg

1929 8 cyl. 626 Series (Passenger side)

 

Webmaster lucindalucia@verizon.net